zədəsizlik

zədəsizlik
is. Zədəsi olmama, bütövlük, tamlıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • səliqəsizlik — is. Səliqə, nizam və qaydanın olmadığı hal; nizamsızlıq, pozğunluq. İşdə səliqəsizlik. Evdə səliqəsizlik. – Müdirin otağındakı səliqəsizlik, narazı rəftar və danışığı işə can yandırmadığını göstərirdi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təhlükəsizlik — is. Heç bir təhlükə olmadığı hal, vəziyyət, şərait. Beynəlxalq təhlükəsizlik. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik texnikası – iş şəraitinin təhlükəsizliyini təmin edən əmək vasitələri və üsulları sistemi. <Cəmil> özü də ilk dəfə bura …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Milli Təhlukəsizlik Nazirliyi — Le Milli Təhlukəsizlik Nazirliyi (MTN, ministère de la Sécurité nationale) est le service de renseignements et de contre espionnage du gouvernement azéri. Il protège les secrets d’État, identifie les menaces qui peuvent peser sur la sécurité du… …   Wikipédia en Français

 • düşüncəsizlik — is. 1. Düşüncənin olmadığı hal, düşüncə yoxluğu; şüursuzluq, anlaqsızlıq, dərrakəsizlik, fərasətsizlik. 2. Düşüncəsiz, ağılsız iş; ağla, şüura uymayan hərəkət. Zeynal, Şərifzadənin göstərəcəyi yol ilə getməyə hazır idi. Etiraf edirdi ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hövsələsizlik — is. Hövsələsiz adamın xasiyyəti; səbirsizlik, dözümsüzlük. İranlıların gecikməsi onları darıxdırırdı, hamıdan da çox hövsələsizlik göstərən Məmməd bəy idi. Ç.. <Səkinə Rüstəmə:> Bizim borcumuz səbirli olmaqdır, ay Rüstəm, hövsələsizlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dərrakəsizlik — is. Düşüncəsizlik, fəhmsizlik, şüursuzluq, anlaqsızlıq, kütlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • himayəsizlik — is. Baxımsız, adamsız. – <Qızıl Arslan:> Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir para ixtilaflar da himayəsizlik nəticəsində yaradılmışdır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • iradəsizlik — is. İradəsi olmayan adamın hal və keyfiyyəti; iradə zəifliyi, qətiyyətsizlik. Toğrul artıq hökumət işlərindəki dəyərsizliyini və həddindən artıq zəiflik və iradəsizliyini göstərdi. M. S. O.. <Mahmud> iradəsizlik etsə, özünü məhv edə bilər.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qayəsizlik — is. Heç bir qayəsi, məqsədi olmama; məqsədsizlik. Əmirxanı qayəsizlik yerdən qopardı; Aqronomluq sənətinə getmədi daha. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • rabitəsizlik — is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • səmərəsizlik — is. Səmərəsiz olma, faydasızlıq, nəticəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”